2015 0829 thunder mountain: http://t.co/rQNjsRZlXW…

2015 0829 thunder mountain: youtu.be/L9KDgU_wMi8?a via @YouTube